Contact us

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

LOTUS FOOD MANUFACTURING JSC.
No.16, Tang Nhon Phu Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
+84 837 282027
info@lotusexport.com
Google Maps